Tel: +46 (0) 70 69 37 740

info@biabentreprenad.se

F A S A D T V Ä T T

Oavsett vad din fasad består av för material, är det viktigt att ytan hålls ren. Får smutsen sitta kvar minskar livslängden avsevärt. Alger och mossa binder fukt.  Mossa, lavar och alger sprider sig med porer vilket leder till en alt snabbare tillväxt. Luftföroreningar och smuts påverkar också ytans PH-värde, rengörs den inte vittrar fasaden sönder

Vi gör rent det mesta. 

Vi hetvattentvättar med 140 graders vatten med ett tryck på upp till 500 bar. Några kemikalier behövs inte. Alternativt tvättar vi med kallvatten med tryck upp till 2200 bar. Metoderna varierar. Man måste ta hänsyn till de miljömässiga konsekvenserna av den teknik man använder, fel metod kan orsaka permanenta skador på fasden  

Kontakt oss för mer information.