Tel: +46 (0) 70 69 37 740

info@biabentreprenad.se

V A T T E N B L Ä S T R I N G

D A M M F R I T T   &  E F F E K T I V T

Vattenblästring är en miljövänlig rengöringsmetod som effektivt avlägsnar exempelvis Färg smuts, fett och rost .  Vid vattenblästringen skjuts vatten ut med tryck upp till 2500 bar. 

Vattenblästring lämpar sig exempelvis för rengöring av ytor med grov beläggning, fartygsskrov, bilkarosser och plåttak. Resultatet blir en helt stålren yta utan damm. Man kan direkt svetsa på ytan utan att blästra eller slipa den ytterligare. 

Blästring av bil inför rallybygge

800 meter tunnel. Blästring av väggar och tak

Aqua Blaster för blästring av olika typer av golv. 

En vakumsug kopplas till och resultatet blir ett

helt rent och tort golv.

Borttagning av vulkduk i kylvattenrör till kraftverk

Blästring av plåttak inför målning